Feedback geven en ontvangen

Zolang we nog met elkaar praten, is er hoop! Hoop op verbetering in de communicatie, hoop op echt contact, hoop op effectieve samenwerking.

Feedback geven en ontvangen is één van de lastigste gesprekken met je collega’s of leidinggevende, maar wel zinvol. Het opent een nieuwe deur naar samenwerking en zet de dingen weer nieuw op de kaart.

Met respect voor jezelf en respect naar de ander kun je op constructieve wijze feedback aan elkaar geven en ontvangen. Er ontstaat rust en je kunt weer naar elkaar luisteren. Soms ontstaat er zelfs direct een goed gesprek, soms pas later.

In deze training gaan we kort de theorie doornemen: 3 regels onthouden, nou dat kan niet zo moeilijk zijn….Daarna bedenk je 3 concrete situaties waarin je feedback wilt geven of ontvangen. Die speel je uit met de trainingsacteur. Door de situatie te spelen, kom je erachter welke onderliggende motieven en emoties jouw communicatie belemmeren.

Voorbeeld: Jouw collega praat altijd zeer hard aan de telefoon. Je wilt hier iets aan doen, want het stoort jouw werk. Hoe zeg je dat tegen je collega, terwijl je eigenlijk alleen maar wilt dat ze weggaat, verhuist, sterft?

Voorbeeld: Een secretaresse wordt altijd onderbroken in haar werkzaamheden als haar leidinggevende binnenkomt. De ‘boss’ wil altijd NU geholpen worden. Hoe zeg je op passende wijze dat je hem binnen enkele minuten wilt helpen?

Na de training heb je de drie regels geleerd en in een werksituatie kunnen implementeren. Je kunt stap voor stap de situatie overzien, jouw motivatie en belemmerende emotie stopzetten en je boodschap op gepaste wijze overbrengen. Oh en je zult enkele aha-belevenissen ervaren bij jezelf en je collega’s.

Wil je ook beter samenwerken en een gezellige sfeer op de werkvloer, neem dan gerust contact met mij op:

06 52 68 80 63 of astrid@uitverkoren.com