missie en visie

Inspiratie versus Training

Door onze trainingen inspireren we mensen bewust te worden van hun gedrag en bieden we direct toepasbare tools om invloed op hun gedrag uit te oefenen. Transformatie vindt plaats door training en transpiratie.

Bepaalde vaardigheden zijn in-gewikkeld en zullen ont-wikkeld moeten worden. Elk mens kan zich ontwikkelen. Elk mens kan leren. De ene snel, de ander langzaam. Ieder mens heeft zijn eigen tempo. En er ligt altijd een legitieme reden onder gedrag ….

Missie: ‘ Transformatie maakt mij intens blij. Als zo’n verandering plaatsvindt, voel ik mij uitverkoren. ‘

Visie: ‘Inspireren versus trainen. Ik help je op weg en jij doet de rest.’