Communiceren, wat is dat?

Deze communicatietraining Effectief Beïnvloeden legt het gewicht op technieken en strategieën om

  • invloed uit te kunnen oefenen in telefoongesprekken, werkoverleggen en 1-op-1 gesprekken met klanten en/of leveranciers.
  • gedragsverandering bij onszelf en de ander teweeg te brengen.
  • met weerstand en spanning om te gaan zonder formele macht uit te oefenen.
  • zich gewaardeerd voelen in de functie.

Programma:

Wat is communicatie en hoe functioneert ‘t?
Waarnemen, luisteren, spreken, LSD + feedback
Welke communicatiemiddelen hebben we ter beschikking?
Communicatie-instrumenten: Lichaamshouding & expressie, Stem & content.

Hoe verander je gedrag in de communicatie?                                                                                       Het communicatiemodel Roos van Leary is een prachtig instrument om bewustwording en verandering in de communicatie van jezelf en de ander te laten plaatsvinden.

Hoe ga je om met weerstand en spanning in de praktijk?                                                                     Het communicatiemodel RET is een communicatiemodel voor effectieve gespreksvoering bij spanning en weerstand.

Kenmerken van het programma:

Inspiratie: In deze training kom je op innovatieve manier in beweging;
letterlijk en figuurlijk. Uitgangspunt: de aanwezige kwaliteiten!
Theorie & implementatie: Theorie, ja, maar ook een heleboel doen,
gewoon oefenen; alleen en samen met je collega’s.
Experimenteren: Experimenteren met nieuwe technieken en gedrag. Er bestaat geen fout gedrag, wel onhandig en effectief gedrag.
Feedback & reflectie: Na de theorie en de praktische oefeningen, structureer je in deze fase op cognitieve wijze de drijfveren van je ervaring en gedrag.
Interactief: We gaan samenwerken om jouw doelen te bereiken!