Trainingen

Inspiratie versus Training

Met onze trainingen willen we mensen inspireren, zodat ze de bereidschap vinden zich te veranderen; in gedachten, in gedrag, in (lichaams-)houding en in hun gehele communicatie.

Bepaalde vaardigheden zijn in-gewikkeld en zullen ont-wikkeld moeten worden. Elk mens kan zich ontwikkelen. Elk mens kan leren. De ene snel, de ander langzaam. Ieder mens heeft zijn eigen tempo. En er is altijd een hele legitieme reden voor dat tempo….