Trainingen

Inspiratie versus Training

Met onze trainingen willen we mensen inspireren, zodat ze de bereidschap vinden zich te veranderen; in gedachten, in gedrag, in (lichaams-)houding en in hun gehele communicatie.

Bepaalde vaardigheden zijn in-gewikkeld en zullen ont-wikkeld moeten worden. Elk mens kan zich ontwikkelen. Elk mens kan leren.┬áDe ene snel, de ander langzaam. Ieder mens heeft zijn eigen tempo. En er is altijd een hele legitieme reden voor dat tempo….